NOVINKA! Máte plyn? Připojte se k ekologičtějšímu Plynu Naplno! To mě zajímá

Časté otázky

Vyberte si kategorii a najděte vámi hledanou odpověď

Zelená elektřina
Cena a zálohy
Podnikání se zelenou energií
Připojení a přepis odběrného místa
Plyn
Majitelé solárních panelů

Zelená elektřina

Garanci původu každoročně potvrzuje nezávislé ověření společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., které dokládá, že každý měsíc v roce nakoupíme více zelené elektřiny, než kolik jí dodáme našim zákazníkům. Naši zákazníci tak mají jistotu, že od nás získávají 100% zelenou elektřinu.

Zelená elektřina pochází výhradně z obnovitelných zdrojů. Mezi ně patří například větrná či sluneční energie, biomasa a bioplyn. Výroba zelené elektřiny je šetrná k přírodě, protože na rozdíl od energie z fosilních paliv neznečišťuje ovzduší. A 100% čistá je i Elektřina Nazeleno.

Ano. Přírodní zdroje je možné využívat bez ohledu na roční období. Náš energetický mix zajišťuje dostatečné množství energie pro všechny naše zákazníky. V průběhu roční a denní doby se pouze mění efektivita výroby elektřiny z jednotlivých zdrojů. Například větrná energie je silnější v zimních měsících, vodní energie na jaře a solární energie od jara do podzimu, kdy jsou delší a slunečnější dny. Biomasa a bioplyn vyrábí energii nezávisle na počasí.

Elektřinu v síti si můžete představit jako vodu v jezeře. Přitéká z různých míst. Do vaší zásuvky proudí energie z tradičních i přírodních zdrojů. Rozsvícená žárovka tedy svítí stále stejně, ale důležitý je zdroj, odkud elektřina pochází. Tím, že naši výrobci dodávají elektřinu vyrobenou 100% z obnovitelných zdrojů, se do sítě dostává více čisté energie. Čím více zákazníků máme, tím více čisté energie můžeme do sítě dodávat. Ačkoliv se tedy vaše spotřebiče budou rozsvěcet smíšenými zdroji, celá síť bude o něco zelenější.

Cena a zálohy

Vyúčtování elektřiny Nazeleno obdržíte, jakmile u vás distributor provede odečet elektroměru. Takže pokud u vás vyúčtování probíhalo vždy na podzim, bude tomu tak i nadále. Pokud jste se teprve nedávno stal naším novým zákazníkem, může se stát, že v poměrně krátké době dostanete dvě vyúčtování za elektřinu – jedno od svého stávajícího dodavatele za dosavadní služby a druhé od nás.

Každé odběrné místo je specifické. Rádi vám připravíme cenovou kalkulaci pro váš byt, dům či firmu. Stačí zaslat vaše poslední vyúčtování, ze kterého vyčteme všechny potřebné technické parametry, nebo vyplnit naši online kalkulačku.

Cena naší zelené energie je srovnatelná s nabídkou ostatních dodavatelů elektřiny. Nesnažíme se být nejlevnější, ale naším cílem je šetrná energetika a podpora lokálních výrobců energie z obnovitelných zdrojů. Podívejte se, kolik nejčastěji platí naši zákazníci ve srovnání s nejběžnějšími tarify největších energetických společností. Rádi vám spočítáme, kolik budete ve své domácnosti nebo firmě platit vy.

Podnikání se zelenou energií

kontakt 1
1.

Najděte své vyúčtování za elektřinu.

kontakt 2
2.

Vyfoťte ho a nahrajte sem.

3.

Hotovo! Spojíme se s vámi a připravíme smlouvu Nazeleno. Tu pak budete moci jednoduše podepsat na mobilu nebo počítači.

V případě, že už je odběrné místo připojené k elektřině Nazeleno, rezervujeme si na vyřízení 14 dní. Pokud ale náleží jinému obchodníkovi, lhůta se prodlužuje na 30 dní, protože musíme podat výpověď s požadavkem na ukončení dodávky.

Připojení a přepis odběrného místa

kontakt 1
1.

Najděte své vyúčtování za elektřinu.

kontakt 2
2.

Vyfoťte ho a nahrajte sem.

3.

Hotovo! Spojíme se s vámi a připravíme smlouvu Nazeleno. Tu pak budete moci jednoduše podepsat na mobilu nebo počítači.

To je individuální. Pokud je původní majitel po smrti nebo je těžké jej dohledat, řeší se změna odběratele většinou čestným prohlášením. Je-li odběrné místo již připojené k nám, je to vždy snazší. Součinnost stávajícího odběratele je potřeba zejména v případě přepisu, kdy se dodavatel mění. V tomto případě totiž musíme doložit stávajícímu obchodníkovi, že od něj zákazník už nebude odebírat elektřinu a zároveň potřebujeme plnou moc k tomu, abychom mohli provést změnu u distributora.

Není to nutné, ale distributor je pak nucen spotřebu odhadnout. Doporučujeme nahlásit odečet pro usnadnění průběhu případné reklamace – je dobré mít stav elektroměru potvrzený oběma stranami, aby se předešlo sporům ohledně spotřebovaného množství.

Veškerou administrativu spojenou s přepisem energie zařídíme za vás. Stačí nám pouze pár základních technických údajů o vašem odběrném místě, které si buď vyčteme sami z posledního vyúčtování, nebo nám je můžete napsat sami online.

Ano, jde! K přepisu odběrného místa na jméno nového nájemce potřebujeme vaši smlouvu o dodávkách elektřiny od Nano Energies, nájemní nebo kupní smlouvu s novým nájemcem, plnou moc stávajícího zákazníka a předávací protokol.

V případě, že už je odběrné místo připojené k elektřině Nazeleno, rezervujeme si na vyřízení 14 dní. Pokud ale náleží jinému obchodníkovi, lhůta se prodlužuje na 30 dní, protože musíme podat výpověď s požadavkem na ukončení dodávky.

Plyn

Očištěného biometanu, tedy bioplynu, je pořád příliš málo na to, abychom ho mohli dodávat zákazníkům. Právě teď hledáme další dodavatele, abyste mohli být mezi prvními, kdo bude odebírat bioplyn pro svou domácnost či firmu.

Spalováním zemního plynu i bioplynu se do atmosféry dostává jen nízké množství CO2. Hlavní rozdíl mezi oběma druhy plynu je však ve způsobu jejich získávání. Bioplyn se získává z organické hmoty a zemní plyn se těží ze země. Uhlíková stopa těžby zemního plynu je vysoká, proto se ji v maximální míře snažíme kompenzovat podporou ekologických projektů. Plyn od nás je díky tomu už dnes zelenější než u jiných dodavatelů.

Spalováním zemního plynu se zpátky do atmosféry uvolňuje skleníkový plyn CO₂ a přispívá ke změnám klimatu. Tento efekt se dá kompenzovat například výsadbou nových dlouhověkých dřevin, pro které je CO₂ potravou nezbytnou pro růst.

Přechodem na Plyn Naplno přispějete ročně v průměru 1 300 Kč na výsadbu aleje dlouhověkých stromů, a to za srovnatelnou cenu plynu jako u stávajícího dodavatele. Spolupracujeme s odbornou neziskovou organizací CI2, která podobných alejí vysadila již několik. Stromy budou díky vám desítky let ukládat uhlík z atmosféry, vyrábět kyslík, poskytovat zázemí živočichům a vytvářet příjemnější mikroklima ve svém okolí.

kontakt 1
1.

Najděte své vyúčtování za plyn.

kontakt 2
2.

Vyfoťte ho a nahrajte sem.

3.

Hotovo! Spojíme se s vámi a připravíme smlouvu Naplno. Tu pak budete moci jednoduše podepsat na mobilu nebo počítači.

Změna dodavatele obvykle trvá 1 až 3 měsíce v závislosti na výpovědní lhůtě u vašeho stávajícího dodavatele. Z papírování nemějte obavy, veškeré kroky spojené s procesem změny provedeme za vás. Stačí, když budete mít po ruce svou smlouvu, o vše ostatní se postaráme my.

Orientační poměr mezi m3, které měří plynoměr, a kWh, které jsou účtovány ve faktuře, je 1 m3 = 10,55 kWh. Přesný přepočtový koeficient vždy naleznete ve svém vyúčtování, od orientačního přepočtu by se zpravidla neměl lišit o více než jednotky procent.

Vyúčtování plynu vystavujeme na základě odečtů, které provádí distributor obvykle jednou ročně. Pokud u vás vyúčtování probíhalo vždy na podzim, bude tomu tak i nadále. U nových zákazníků se může stát, že v poměrně krátké době dostanete dvě vyúčtování za plyn – jedno od svého stávajícího dodavatele za dosavadní služby a druhé od nás na základě pravidelného odečtu od distributora.

Stav plynoměru zjištěný samoodečtem nám můžete nahlásit v období 14 dnů ode dne, kdy dochází ke změně ceny. Například při změně ceny k 1. 1. 2020 lze samoodečet nahlásit v období od 1. 1. 2020 do 14. 1. 2020. Doporučujeme vám však nahlásit stav nejpozději do 10 dnů. Nahlášení odečtu ke konci roku není povinné, distributor dělá pravidelné roční odečty ve všech odběrných místech. V případě, že stav nenahlásíte, budeme vám ve faktuře účtovat poměrnou část spotřeby.

Podobně jako u elektřiny tvoří cenu plynu regulovaná a neregulovaná část. Regulovanou část, která je stejná u všech dodavatelů plynu, určuje Energetický regulační úřad. Zahrnuje například cenu za distribuci plynu, činnost operátora trhu (OTE) a měsíční poplatek za přistavenou kapacitu. Neregulovanou část ceny plynu si stanoví každý dodavatel plynu sám. Skládá se z ceny za kWh odebraného plynu a stálého měsíčního poplatku dodavateli.

Zdá se vám, že cítíte plyn? Zavolejte na speciální telefonní číslo 1239 určené pro hlášení poruch.

Majitelé solárních panelů

Ano. Přebytky ze střešní fotovoltaické elektrárny nám už prodává více než 500 menších výrobců. Pokud budete i odebírat elektřinu v tarifu Nazeleno ve dnech, když slunce nesvítí, zaplatíme vám 1000 Kč/MWh. Pokud od nás elektřinu odebírat nechcete, zaplatíme vám 500 Kč/MWh. Více informací o výkupu přebytků energie si přečtěte zde.

Buďte také Nazeleno

Máte nějaký dotaz? Zavolejte a vše vám vysvětlíme!

Nebo nám nechte vzkaz

Vaše osobní data jsou u nás v bezpečí