Dobrý skutek pro potřebné

U tarifu Dobrý skutek se vzdáváme svého zisku, abychom mohli potřebným domácnostem a veřejně prospěšným spolkům nabídnout stoprocentně zelenou elektřinu za zvýhodněnou cenu.

Kdo může využít tarif Dobrý skutek?

Domácnosti
Kdokoliv se může ocitnout v situaci, kdy nemá peněz nazbyt. Vážíme si každého, kdo i přes vlastní problémy myslí na životní prostředí. Kvůli nedostatku financí se nemusíte vzdávat svého přesvědčení. S tarifem Dobrý skutek získáte elektřinu z obnovitelných zdrojů za nejnižší možnou cenu, která uleví vašemu rozpočtu.
Mám zájem
Spolky a neziskovky
Díky veřejně prospěšným organizacím, kulturním spolkům a zájmovým sdružením je život společnosti bohatší. Pracují v nich odpovědní lidé, kteří myslí na druhé i na naši společnou budoucnost. Elektřina z obnovitelných zdrojů je proto pro ně přirozenou volbou. U nás si ji mohou dovolit díky maximálně příznivé ceně.
Mám zájem

Jak se připojit k Dobrému skutku?

Tarif Dobrý skutek je naším dalším příspěvkem k udržitelné budoucnosti. S důvěrou jej poskytneme vybraným žadatelům z řad dobročinných spolků, neziskových organizací a kulturních zařízení nebo sociálně slabým domácnostem na základě čestného prohlášení o tíživé životní situaci. Přiznání tarifu Dobrý skutek není nárokové a každou žádost individuálně posuzujeme.

Mám zájem

Měli byste vědět, že čestné prohlášení…

podepisují pouze domácnosti žádající o tarif Dobrý skutek

obsahuje jen základní osobní údaje (jméno, bydliště, datum narození)

je přílohou a součástí smlouvy o dodávce elektřiny Nazeleno

platí do konce následujícího kalendářního roku ode dne podpisu

po uplynutí platnosti je nutné jej podepsat znovu

odkaz ke stažení formuláře čestného prohlášení

Chcete požádat o tarif Dobrý skutek?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

Vaše osobní data jsou u nás v bezpečí