PŘIPOJTE SE K NÁM, MÁME PRO VÁS NOVÝ TARIF. MÁM ZÁJEM

Nakupujte zelenou elektřinu přímo od výrobců díky PPA kontraktůmPropojíme vás s konkrétním výrobcem elektřiny z OZE a umožníme výhodně nakoupit čistou elektřinu za předem dohodnutou cenu na základě PPA smlouvy (Power Purchase Agreement).

PPA je dlouhodobá smlouva o prodeji elektřiny za předem sjednanou cenu. PPA kontrakty uzavírají nejčastěji velké společnosti, které si objednají obnovitelnou energii z větrných nebo solárních zdrojů.

Obnovitelné zdroje jsou naše parketa. Již 14 let.Díky svým zkušenostem z obchodování s obnovitelnými zdroji, dodávkou zelené elektřiny, řízením flexibility a obchodování na krátkodobých trzích napříč Evropou dobře nastavíme podmínky, ceny, rizika a zajistíme, jak optimálně dostat elektřinu od výrobce k odběrateli s cílem maximalizovat hodnotu pro obě strany.

MÁM ZÁJEM

PPA fungují skvěle v zahraničí a budou úspěšné i v Česku

Světový trh s PPA kontrakty rapidně roste. Vloni se objem uzavřených smluv o nákupu elektřiny z OZE zvýšil o 24 %.
V Evropě se vloni objem firemních PPA smluv zdvojnásobil. Tvoří již většinu (58 %) celkově uzavřených objemů těchto kontraktů.
V roce 2021 dominovaly mezi evropskými PPA projekty větrné (58 %) a solární (40 %) zdroje.

Výhody dlouhodobých PPA smluv na elektřinu z OZE

Dlouhodobé smlouvy o přímém prodeji elektřiny poskytují díky předem smluvené ceně jistotu dodávek a předvídatelnost nákladů na energii.  Díky nízké uhlíkové stopě přispívají k naplnění cílů v oblasti udržitelnosti.

Dlouhodobě zafixujete náklady za energie

V době pokračujícího růstu velkoobchodních cen elektřiny si dlouhodobě zajistíte ceny.

Snížíte firemní uhlíkovou stopu

Budete spotřebovávat zelenou elektřinu přímo od konkrétního výrobce jako je solární nebo větrný park.

Získáte garanci původu elektřiny

Podpoříte vznik nového ekologického zdroje výroby elektřiny a celkovou decentralizaci energetiky.Jak funguje PPA smlouva?

Virtuální PPA smlouva

Dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů bez přímého fyzického propojení s místem spotřeby. Odběratel se zavazuje výrobci k nákupní ceně uvedené v  PPA kontraktu. Ve skutečnosti ale nakoupí elektřinu od dodavatele za tržní cenu a následně si s výrobcem vyrovnají cenový rozdíl mezi cenou sjednanou v PPA a cenou od dodavatele.

Fyzická PPA smlouva

Dodávka elektřiny je realizovaná přímým vedením elektřiny od výrobce k odběrateli, kdy výrobna elektřiny bývá často umístěna přímo v provozovně odběratele nebo v její blízkosti. Přebytečná elektřina pak může být dále prodána obchodníkovi s elektřinou.

To mě zajímá

Zjistěte o PPA kontraktech víc

Přesvědčíme vás, že PPA smlouva je finančně zajímavá alternativa přímého nákupu zelené elektřiny.

O dlouhodobou dodávku z konkrétního obnovitelného zdroje mají zájem společnosti, které si chtějí zafixovat podmínky odběru na delší časové období. To jim umožňuje lepší plánování svých aktivit do budoucna. Navíc jsou pro výpočet svojí uhlíkové stopy schopny komunikovat odběr obnovitelné elektřiny z konkrétního zdroje. PPA jsou také alternativou výroby elektřiny z fotovoltaiky v případě, že nemáte možnost umístit na vlastní střechu solární panely.

Smlouvy o dlouhodobém nákupu elektřiny z OZE spolu zpravidla spotřebitelé a výrobci elektřiny uzavírají na 5 až 15 let, v některých případech až na 20 let. 

PPA smlouva sjednává rozsah dodávek buď jako veškerou elektřinu vyrobenou daným zdrojem nebo jako procentní část výroby či jako fixní množství na určité období.

Cena dodané elektřiny může být stanovena buď pro celé, nebo jen část období trvání smlouvy s možností dalších úprav podle předem sjednaných podmínek. 

Stanovení ceny je součástí vyjednávání mezi výrobcem a odběratelem. Cena vyhovující výrobci (většinou odráží jeho náklady) se musí protnout s cenou akceptovatelnou spotřebitelem, pro kterého je vhodnou fixní alternativou k očekávanému vývoji tržní ceny. 

Při provozování vlastního zdroje často výroba nepokryje celkovou spotřebu. Místo dokupování ze sítě lze dodatečnou potřebu řešit uzavřením vhodné PPA smlouvy. Spotřebitel tak může využít volné prostory v objektu pro vlastní výrobu a zajistit zbytek dodávky přes další konkrétní obnovitelný zdroj díky PPA. 

Cena zajištěná smluvními podmínkami PPA je výhodnější z hlediska dlouhodobého charakteru a možnosti plánování nákladů. Zpravidla bývá pod modelovanou tržní cenou a reflektuje výhled tržních a dalších rizik v době uzavření smlouvy.  

Jdu do toho!

Chcete uzavřít korporátní PPA smlouvu?

Spojte se s námi a probereme, jaký typ kontraktu je pro vás nejvhodnější

Nebo nám nechte vzkaz

Vaše osobní data jsou u nás v bezpečí